Mihez kell a jogi fordítás?

Az üzleti, vállalati szférában több olyan terület is van, ahol egy kapott vagy a partnernek kiküldendő anyag más nyelvre való átültetéséhez elegendő egy adott nyelven jó beszélő munkatárs tudása is. (Szándékosan nem nyelvvizsgával rendelkezőt írtunk, mert a kettő között – mármint a nyelvvizsga és a nyelvtudás  között – nem minden esetben található tökéletes átfedés.)

Nos, visszakanyarodva az előző felvetéshez, elég gyakran adódnak olyan esetek, amikor egy jogi szöveget kell lefordítani, akár egy idegen nyelvről magyarra, akár fordítva.

Ebben az esetben szükséges a jogi fordítás. Ezt természetesen nevezhetjük szakfordításnak is, hiszen a terület elég speciális. Tehát a jogi fordítás minden esetben egybenszakfordítás is.

Ez, a specialitásánál fogva elég szigorú határokat szab. Itt nem lehet tévedni: ismerni és érteni kell azokat a szófordulatokat, kifejezéseket, amit egy-egy jogi szöveg tartalmaz, nem csak magyarul, de annak a földrajzi területnek megfelelően is ahol az íródott, vagy ahol majd felhasználásra kerül. A Jogi fordítás olyan szakembereket feltételez, akik nem csak kiválóan ismerik az adott nyelvet, hanem az adott nyelv- és földrajzi terület jogi nyelvezetében is jártasak, nem tévednek el a jogi környezetben. Ezzel nem azt próbáljuk elmondani, hogy egyéb más területeken megengedhető a téves fordítást, csupán arra próbálunk rávilágítani, hogy a jogi fordítás egy igen speciális terület, ahol egy kisebb tévedés akár üzleteket, szerződéseket, vállalatokat sodorhat veszélybe.

Milyen területeken vehetjük igénybe olyan iroda szolgáltatásait, ahol van jogi fordítás?

  • Nemzetközi jog, kereskedelmi jog
  • Társasági jog, cégjogi szabályozás
  • Közbeszerzés
  • Szerzői jog, Artisjus
  • Személyiségi jogok, adatvédelem és versenyjog, szabadalmi jog
  • Környezetvédelmi jog
  • Idegenrendészeti, bevándorlási, menekültügyi okmányok
  • Munkajog
  • Társadalombiztosítási jog

Ez a felsorolás természetesen csupán egy kivonata annak, amit a jogi fordítás területe lefed, hisz a részletes felsorolás teljességéhez akár több oldal is szükséges lett volna. Ez csupán gondolatébresztő, ha valakinek ezeken a területeken, vagy a hozzájuk köthető egyéb területeken lenne szüksége irodánk szolgáltatására. Mindenképpen elengedhetetlen, hogy mindenki tisztában legyen az elengedhetetlen szakismeret szükségességével, ahogyan ezt már kiemeltük! Fordító irodánknál jogi fordítás esetén jogász, illetve jogi szakfordító végzettségű munkatársak állnak rendelkezésre.