A jó tolmács a sikeres tolmácsolás kulcsa

tolmacs

A tolmács a két idegen nyelvű fél közötti kapcsolatteremtés elengedhetetlen eszköze, aki közvetíti a felek mondanivalóját egymásnak. Egy jó tolmács olyan érzetet kelt, mintha a két ember egy nyelven beszélne. A tolmácsnak mindkét fél nyelvét szinte anyanyelvi szinten kell beszélnie, hogy pontosan és folyamatosan tudja közvetíteni mondanivalójukat.

Melyek egy jó tolmács kompetenciái, amelyek hatással vannak a tolmácsolás sikerességére:

  • rendkívül jó reakcióidő és jó memória
  • monotónia-tűrés és stressztűrő-képesség
  • jó állóképesség
  • jó figyelemmegosztó képesség
  • nyitottság, magabiztosság és nagyvonalúság
  • kiváló általános és szociális intelligencia
  • empátia
  • önkontroll
  • alapvető műszaki érzék

A tolmácsolás fajtái

Konszekutív (vagy követő) tolmácsolás

Kisebb létszámú megbeszélések, tárgyalások lebonyolításához alkalmas tolmácsolási mód. A tárgyalófelek szakaszosan, néhány mondatonként, befejezve egy-egy gondolatmenetet megállnak, és megvárják, hogy a tolmács összefoglalva közvetítse az elhangzottakat.

Szinkrontolmácsolás

Nagyobb rendezvényeken, konferenciákon alkalmazott tolmácsolási mód. Mivel az előadók folyamatosan beszélnek, a tolmácsok az előadótól távol, elszeparáltan, egy erre kialakított kabinban tolmácsberendezés segítségével azonnal fordítják az elhangzottakat a hallgatóság számára. Tehát miközben a tolmács fülhallgatón keresztül hallja az előadó mondanivalóját, azonnal tolmácsolja is azt egy mikrofonba a hallgatóság számára, akikhez szintén fülhallgatón keresztül jut el a szöveg. Mivel a feladat rendkívül nagy koncentráció- és figyelemmegosztó-képességet igényel, ez a legnehezebb tolmácsolási mód. Épp emiatt a szinkrontolmácsolás szinte mindig két tolmács közreműködésével végezhető, akik adott időközönként váltják egymást, ám mindvégig nyomon követik a teljes előadást, konferenciát.

Kísérőtolmácsolás (vagy fülbesúgás)

Vannak olyan esetek, amikor a tolmácsolás csak 1-2 ember számára szól. Ilyenkor a tolmács közvetlenül a megbízó mellett van és így közvetíti a másik fél mondanivalóját.

Az Európai Unióhoz való csatlakozást követően Európa-szerte ugrásszerűen megnőtt a tolmácsok iránti kereslet és az EU nemzetközi szervezetei (pl. Európai Parlament, Európai Bizottság, Tanács stb.) nagyon sok különböző nyelvet beszélő tolmácsot foglalkoztatnak. De köszönhetően a multinacionális vállalatok magyarországi letelepedésének és számuk dinamikus növekedésének, valamint az EU-n belüli szabad munkaerőpiacnak köszönhetően itt dolgozó külföldi munkavállalóknak, hazánkban is folyamatos az igény a kimagasló képességű tolmácsok munkája iránt. Tapasztalt és megbízható tolmácsainkkal irodánk magas minőségben nyújtja e szolgáltatását Önnek.