Fordítás - promaxxiroda.hu

Fordítás több típusban létezik. Egyáltalán nem mindegy, hogy adott esetben melyikre van szükség.

Az alábbiakban bemutatunk néhány fordítástípust, hogy megkönnyítsük részben a megértést a különbségek között, részben pedig segítsük a kiválasztást, ha valamilyen fordításra lenne szüksége. Azt tapasztaljuk, hogy sokan inkább cikkeket olvasgatnak egy honlapon, így most az oldalainkról adunk egy rövid kivonatot.

Hiteles fordítás

 • Főként a közigazgatási eljárásokban szükséges. Az ilyen eljárások jelentős részében a hatóságok az OFFI Zrt. által készített hiteles fordítás az, amit elfogadnak.
 • Minden esetben papír alapon benyújtott iratok hiteles fordítását jelenti, és az elkészült fordítás szintén papír alapú.

A hiteles fordítás az eredeti dokumentum pontos, kért nyelvre lefordított, lektorált, egyedi azonosítóval ellátott, biztonsági papírra készült változatát jelenti, ahol az eredeti okirat (vagy annak hiteles másolata) és az elkészült, lefordított dokumentum egymástól elválaszthatatlan módon van összetűzve.
Ellenkező jogszabályi rendelkezéstől eltekintve, hiteles fordítást Magyarországon kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. készíthet!

Hivatalos fordítás

Hivatalos fordítás az, amikor egy dokumentum fordítása esetén az eredeti dokumentummal való egyezést nyilatkozattal, záradékkal látja el egy szakfordítói képesítéssel rendelkező munkatársakat foglalkoztató fordítóiroda. A hivatalos fordítás folyamatáról tudni kell még, hogy hiteles fordítás mindig csak lektorált szakfordításról kérhető. Ez azt jelenti, hogy a szövegek mindig két fordítón mennek át. Az egyik maga az, aki fordítja a szöveget, a másik pedig egy lektor, aki ezt a fordítást ellenőrzi. Ez a típusú fordítás szinte minden esetben elfogadott külföldön is.

Jogi fordítás

A fordításnak ez a fajtája a specialitásánál fogva elég szigorú korlátok között mozog. Ez egy olyan terület, ahol nem lehet tévedni. Tökéletesen kell ismerni azokat a szófordulatokat, amit egy adott jogi szöveg tartalmaz, tekintet nélkül a területtől, ahol írásba foglalták. A jogi fordítás olyan szakembereket tudását igényli, akik a jog területén is jártasak, képesek eligazodni a jogi környezetben.
Ha ezen a kényes területen szükséges a fordítás, mindenképpen vegye igénybe egy fordítóiroda szolgáltatását. Nálunk a Promaxx Irodánál az alábbi területekre talál megoldást.

 • Nemzetközi jog, kereskedelmi jog
 • Társasági jog, cégjogi szabályozás
 • Közbeszerzés
 • Szerzői jog, Artisjus
 • Személyiségi jogok, adatvédelem és versenyjog, szabadalmi jog
 • Környezetvédelmi jog
 • Idegenrendészeti, bevándorlási, menekültügyi okmányok
 • Munkajog
 • Társadalombiztosítási jog