Hivatalos fordítás

Azokat a fordításokat nevezzük hivatalos fordításnak, amelyeknek az eredeti dokumentummal való egyezését nyilatkozattal, záradékkal látja el egy szakfordítói képesítéssel rendelkező munkatársakat foglalkoztató fordítóiroda. A záradék igazolja, hogy a fordítás tartalmilag és szerkezetileg pontosan megegyezik az eredeti szöveggel.

Hiteles fordításHivatalos fordítás elkészítéséhez minden esetben szükség van az eredeti dokumentumra, vagy annak az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolatára!

A hivatalos fordításokat legkésőbb a megrendeléskor vállalt átadási határidőre személyesen átadjuk az irodánkban, feladjuk elsőbbségi és/vagy ajánlott küldeményként a postán, illetve kérés esetén futárszolgálattal kiküldjük a megrendelő által megadott címre.

Hivatalos fordítást igénylő ügyek

Mind természetes személyek, mind cégek, intézmények, számára vállalunk megbízásokat.

Hivatalos fordítás magánszemélyek részére

  • motivációs levél, ajánlás, referencia, önéletrajz hivatalos fordítása
  • erkölcsi bizonyítvány, külföldi munkavállaláshoz szükséges dokumentumok hivatalos fordítása
  • oklevél, bizonyítvány, leckekönyv, diploma hivatalos fordítása
  • személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány hivatalos fordítása
  • orvosi lelet, igazolás, zárójelentés hivatalos fordítása

Hivatalos fordítás céges ügyfelek részére

  • eredménykimutatás, számviteli beszámoló hivatalos fordítása
  • számla, szerződés, szállítólevél hivatalos fordítása
  • alapító okirat, cégkivonat, aláírási címpéldány, társasági szerződés hivatalos fordítása
  • pályázati anyag, szabadalmi eljárás, védjegy bejelentés, adóigazolás, vámügyintézés hivatalos fordítása
  • bírósági ügyek hivatalos fordítása

…Valamint egyéb okmány, irat, dokumentum, dokumentáció hivatalos szakfordítása. Felmerülő egyéni igényeivel kérjük, forduljon hozzánk bizalommal telefonon vagy e-mailben.

Hiteles fordítás

A hivatalos és a hiteles fordítás nem ugyanaz!

A jelenlegi jogszabályok értelmében Magyarországon hiteles fordítást – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI Zrt.) készíthet. Ám a cégeljáráshoz szükséges iratok hiteles fordítását szakfordítói képesítéssel rendelkező munkatársakat foglalkoztató fordítóiroda, így fordítóirodánk is elkészítheti.

Jogszabály szerinti hivatalos fordításHiteles fordítás az a fordítás, amelynek tartalmát minden kétséget kizáróan az eredeti szöveg pontos idegen nyelvi változataként, fordításaként fogadják el a hivatalok, hatóságok. Magyarországon az állampolgársági ügyek, a különböző anyakönyvi ügyek (születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatok esetén), diplomahonosítás, illetve államközi szerződésekkel kapcsolatos iratok tekintetében kizárólag az OFFI Zrt.-hez lehet magyar nyelvű hiteles fordításért fordulni. Az ilyen hiteles fordítás csak az OFFI Zrt. által használt, egyedi azonosítóval és állami címerrel ellátott, speciális, sorszámozott biztonsági papíron készül, amelyhez elválaszthatatlanul hozzá van fűzve az eredeti okirat vagy annak hiteles másolata. Az OFFI Zrt. a hiteles fordításon záradékkal, közhitelűen tanúsítja, hogy tartalmilag és joghatását tekintve a fordított szöveg egyenértékű a forrásnyelvi szöveggel.

Érdemes informálódni

Fontos megjegyezni, hogy az OFFI jogszabályban rögzített fordításhitelesítési joga csak Magyarország területére terjed ki. Hiteles fordítás elkészíttetésére általában akkor van szükség, ha valamely hazai hatóság előtt szeretnénk egy idegen nyelvű dokumentum magyar fordítását felhasználni.

Az üzleti élet, illetve számos magyar és külföldi hatóság nem követeli meg a dokumentumok hiteles fordítását, elfogadják a fordítóiroda hivatalos formában készített, záradékkal ellátott fordítását is. Érdemes tehát előzetesen megkérdezni az adott intézményt arról, hogy feltétlenül igénylik-e az OFFI által hitelesített fordítást, vagy hivatalos, záradékkal ellátott fordítást is elfogadnak. Az utóbbi esetben lényegesen kevesebbet kell fizetnie, és hamarabb veheti át a fordítást.

Szeretné tudni, mennyibe kerülnek szolgáltatásaink? Kérje ajánlatunkat online!

Áraink mindig ügyfeleink egyedi céljaihoz igazodnak. Akár 1 órán belül Önnél lehet fordítási ajánlatunk!

Ajánlatot kérek